HALL OF SHAME; Tobias Billström

april 27, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom:

 

HALL OF SHAME; Tiina Rosenberg

april 26, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här slynan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta henne:

 

HALL OF SHAME; Carin Götblad

april 26, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här slynan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta henne:

 

HALL OF SHAME; Ilmar Reepalu

april 26, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom:

 

HALL OF SHAME; Jerzy Sarnecki

april 25, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom:

 

HALL OF SHAME; Katri Linna

april 25, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här slynan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta henne:

 

HALL OF SHAME; Bengt Westerberg

april 25, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom:

 

HALL OF SHAME; Gudrun Schyman

april 25, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här slynan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta henne:

 

HALL OF SHAME; Peter Eriksson

april 24, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom:

 

HALL OF SHAME; Göran Hägglund

april 24, 2010

Här har du chansen! Var så god; nu kan du bespotta den här odågan bäst du vill. Berätta också varför du vill bespotta honom: