Verklig frihet

Invandrare är en tillgång och inte en dyrbar belastning. Sverige skulle kunna blomstra än mer om invandrarnas skaparkraft och entusiasm tas tillvara. I grunden är människor födda fria. Det är politiker som skapar cementerande bidragssystem och bostadsgetton.

Det skriver Per Bill, Karin Enström, Henrik S. Järrel, Göran Lindblad, Lars Lindblad, riksdagsledamöter (m). ”Sverige behöver ännu fler invandrare”.

I Sverige tycker vi att det är naturligt att människor flyttar från en del av landet till en annan. Däremot finns ett betydande motstånd hos såväl politiker som allmänhet mot fri rörlighet i det större perspektivet.

 Den fria invandringen har idag alltför få vänner. Därför är det hög tid att börja diskutera en ny politik som möjliggör för människor från andra länder att få komma till Sverige för att förverkliga sina livsprojekt.

Världen har utvecklats i en positiv riktning under senare år. Antalet människor som lever i frihet och har demokratiska och mänskliga rättigheter ökar liksom antalet individer som jobbar sig upp ur fattigdomsträsket. Möjligheterna för människor att röra sig över nationsgränserna är betydligt större idag än tidigare.

Orsakerna bakom denna utveckling är flera; Berlinmurens fall och de kommunistiska diktaturernas söndervittring. Ökad frihandel på protektionismens bekostnad är en annan framgångsfaktor. För utvecklingen i Europa och dess närmiljö kan även EU och den långa integrationsprocessen ha bidragit till ökat välstånd och frihet.                                               

Alltför många använder statsbudgeten som grund när de diskuterar invandringen. Argument som ”vi har inte råd” eller ”invandrarna tar våra jobb” brukar höras. I en sådan retorik har diskussionen om människors rätt till fri rörlighet svårt att få fotfäste. Istället bör krav ställas på de människor som väljer att komma hit att de ska klara sin egen försörjning. Så fungerar den fria rörligheten inom det europeiska samarbetet.

Vid sidan om de moraliska argumenten för att människor ska kunna röra sig fritt finns de ekonomiska. I ett öppet och avreglerat system är invandrarna en tillgång, i ett slutet och reglerat system är invandringen en kostnad. Det finns en hel del personer som i dag lägger skulden för kostnaderna på invandrarna. Men skulden bör snarare hänskjutas till dem som skapat dagens system.

Människor bör ses som en tillgång och Sverige skulle kunna blomstra än mer och alla människors växt och skaparkraft bättre togs tillvara. Så kommer inte att ske så länge dagens politik kretsar kring långa ansökningstider, bidrag och en reglerad arbetsmarknad. Redan idag kan vi i Sverige notera en kompetens- och arbetskraftsbrist.

Motsatsen illustreras bland annat i ett av världens mest framgångsrika kunskapskluster, USA:s Silicon Valley, där en av stora framgångsfaktorerna är invandrade kineser och indier de som påtagligt bidragit till det ekonomiska uppsving som skett i regionen.

 Politiker har i generationer format ett omfattande bidragssystem som verkar cementerande, en arbetsmarknad som försvårar människors inträde, gettofierade bostadsområden och en skola i förfall.

Dessa exempel är enbart några i den långa raden av svårigheter som i synnerhet möter invandrare. Utanförskapet har blivit ett faktum. Idén med en omhändertagande stat var säkert ingen elak tanke från början, men genomförandet har lett till alltför många tragiska konsekvenser för alltför många individer.

Invandring handlar inte om hur många människor med utländskt ursprung som passerar den svenska gränsen utan om de svårigheter dessa människor möter när de väl kommit hit. Det svenska samhället måste förändras radikalt för att skapa möjligheter. Staten och bidragssystemen har blivit ett lika stort hinder som själva landgränserna.                                                

Ofta blandas flykting- och invandringspolitik samman. Även i framtiden bör de vara av olika karaktär. Flyktingpolitiken ska rikta sig till människor som tillfälligtvis måste lämna sina hem på grund av krig eller förföljelse, men som har ambitionen att återvända. Den svenska staten bör vara generös mot de individer som enligt internationella definitioner är flyktingar, det vill säga människor med ett starkt skyddsbehov. Här delar vi solidariskt ett ansvar med andra länder. Invandringspolitiken å sin sida bör bygga på visionen om att alla som av andra skäl vill bo här ska få göra det och att Sverige är ett land utan gränser och med många möjligheter.

 Våra grundläggande värderingar är att alla människor är födda fria. Det är nog få politiker som hävdar motsatsen. Trots detta agerar majoriteten av svenska politiker som om motsatsen gällde. Vi anser att vi måste handla utifrån vår övertygelse. Det räcker inte med att tala vackert om individens frihet. Fri rörlighet och människors rätt till densamma är den grund som framtidens politik måste vila på.

Tack vare den fria rörligheten för människor uppstår möten mellan människor, kulturer och religioner. Möten som är såväl berikande som utvecklande. Kulturkrockar inträffar regelmässigt och kan vara komplicerade, men kulturkrockar är både nödvändiga och önskvärda. Oväntade kulturkrockar skapar dynamik och för världen framåt. Alla samhällen och grupper behöver olikheter för att utvecklas.

Den principiella rätten att få leva sitt liv var helst man vill borde inte vara ifrågasatt. Men i

verkligheten är det i stor utsträckning godtyckligt satta linjer på kartan som bestämmer var människor ska få bo och leva.

En ny invandringspolitik måste bygga på öppna gränser, fria individers val och ett förtroende för att de människor som kommer hit kan klara sin egen försörjning. Det är den nödvändiga grunden för en bättre politik. Istället för att människor måste bevisa att de uppfyller kriterier skapade av politiker, så kan de komma hit till Sverige och påbörja sina nya liv utan krångel men med en respekt för vår rättsordning.

För att framtiden ska bli så dynamisk som vi politiker ofta talar om krävs förändringar, inte bara på ytan utan rejäla systemförändringar.

I grunden måste det system vi har idag ersättas med ett nytt. Ett system där människor lämnas utrymme att av egen kraft klara sin försörjning. Det handlar inte bara om att öppna gränsbommen. De förändringar som krävs är mycket större, bredare och mer genomgående än så.

Det krävs ett helt annat välfärdssystem med betydligt större inslag av flexibilitet och individuella lösningar. Välfärdsstaten hindrar den fria invandringen, samtidigt som möjligheterna för individen att växa är begränsade. Det måste löna sig att arbeta och utbilda sig. En ökad lönespridning krävs samt en flexiblare arbetsmarknad.

 Logiken, moralen och grunden för vårt ställningstagande är insikten om människors styrka att förändra sina liv under förutsättningar att de inte hindras av dagens omfattande statliga system. Sverige har inte råd att förlora all den kraft som de människor som vill komma hit kan tillföra.

Per Bill

Karin Enström

Henrik S. Järrel

Göran Lindblad

Lars Lindblad Riksdagsledamöter (m)

Annonser

3 svar to “Verklig frihet”

 1. Moderaternas frihet = slaveri! « Demokratbloggen Says:

  […] anser att verklig frihet (Se artikel) är att utsuga andra så mycket som […]

 2. halvinv Says:

  Riksdagsledamöternas inlägg är ren dynga!
  Vi behöver inte mera invandrare som suger på socialglasspinnen!
  Vi behöver skapa möjligheter för att få fler i jobb, vi har idag runt 450 000 arbetslösa och bara högre makter vet hur många förtidspensionerade (e motsv) därtill, personer som är fullt arbetsföra och kan bidra till samhället.
  En liten anekdot ur livet, försökte att få in den hos en svensk facktidning på näte men den var kanske för uppriktig:
  Jag had en lördagmorgon lite svårt att sova och tog en morronpromenad vi 4-tiden..
  Träffade då tre man med varsin lövblåsare och en soptraktor förandes ett 7-h-es liv i bostadkvarteren.
  Tänkte komma med en rolig kommentar, tyvärr meningslöst de var polacker! Ryckte på axlarna och fortsatte. Mötte tre halvberusade yngre kvinnor på hemväg, svenskar..
  Fortsatte en bit och träffade på en ne-er som delade ut morgontidningar.. Lite senare mötte jag en berusad, svensk, senare en till och på hemvägen en ne-er till, med morgontidningar..
  Enda vanliga var en svensk dam ute med med hunden..
  Är detta Sverige av idag, vi krökar och ”dom” jobbar?
  450K+ är bidragstagare och vi importerar arbetskraft??
  Inte undra på att det går åt skogen.
  Jag brukar hävda att det finns hur mycket jobb som helst, de är tack vare Fucket och (s) i skön förening helt fel prissatta. Varje person som arbetar istf för att vara bidragstagare är en ren vinst för samhället – inte minst, den som arbetar syndar inte!

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: