Öppet kravbrev till svenska politiker

2006 skickad Mahoud Aldebe, ordf. i Sveriges muslimska råd ”ett öppet brev till svenska politiska partier som deltar i årets val” med rubriken ”Den glömda minoriteten.” Han skriver bl.a. att ”muslimska minoriteten kritiserar den snäva definitionen av religion som ligger till grund för religionsfrihetslagstiftningen” och att ”det behövs särlagstiftning” för religionsfriden så att alla de konventioner Sverige ålagt sig att följa -FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna och den Europeiska konventionen ang. skydd för de mänskliga rättigheterna (EKMR) m.fl., implicerar rätten till särlagstiftning.

Särlagstiftning handlar egentligen om religionsfrihet eftersom det här i Sverige råder religionsfrihet sedan 1951.  Med en särlagstiftning ”kan vi begära rättelse av svenska familjerätten för att anpassa den islam. ”/sic/

Aldebe krävde även särlagstiftning för rätten att ”ta ut två dagars betalt ledighet vid vissa av de två stora religiösa högtiderna” samt att få vara ledig ett par timmar mitt på dagen för att delta i fredagsbönen. ”I sådana frågor behövs särlagstiftning som betraktas ett/sic/ nödvändighet för att skydda de svenska muslimernas identitet mot majoritetssamhället.”

Möjligheterna att kunna leva helt och fullt enligt den islamiska familjelagstiftningen om man så önskar är mycket svårt i Sverige, om vi inte får status som ”egen minoritet.”

Aldebe krävde också ”en moské i varje stad eller kommun”.(Aldebes understrykning)

Moskébyggen borde finansieras med räntefria lån/dvs. svenska skattemedel/  som alternativ till villkorat bidrag från utlandet. ”Kommunerna borde ta på sig ansvaret att gå i borg/sic/ för räntefria lånen eller låna ut pengar räntefritt…

Givetvis framfördes skärpta krav på halalslakt utan bedövning.

Särskilda begravningsplatser för muslimer skall reserveras i alla kommuner som har muslimska invånare.”

Att stödja etablering av islamiska grundskolor /…/ där elever får möjlighet till undervisning i homogena grupper kan förstärka elevernas kulturella och religiösa identitet…” Någon integration är det återigen inte tal om.

Aldebe krävde ”imamutbildning vid svenska universitet och högskolor vilket kan skapa en naturlig integrering av islam i svenska skolor.”

Dessutom är ”Sveriges rättssystem inte tillräckligt demokratiskt och icke-diskriminerande för att beskydda muslimerna. Det största problemet muslimerna står inför är majoritetsbefolkningens synsätt. Samhället gör sig skyldigt!/  till assimileringsförsök av landets invandrare”.

Om säkerhetspolisen ska i fortsättningen betrakta islam som en våldsam religion och muslimerna som en säkerhetsrisk, kommer samhället att tvinga unga religiösa muslimer att segregera sig och det är inte bra, varken för samhället eller för muslimerna.

Allt är m a o alltid det svenska samhällets och svenskarnas fel så fort muslimerna inte får sin vilja igenom till punkt och pricka.

Förespråkarna för en stor invandring och det mångkulturella samhället brukar ju framföra argumentet att ”Sverige har alltid haft invandrare – tyskar, holländare, valloner, finnar, balter, italienare, jugoslaver ” etc.   Varför har aldrig någon av dessa tidigare invandrade folkgrupper krävt särlagstiftning?

Utöver dessa krav krävde Sveriges muslimer för några år sedan också en egen högskola och har bildat Svenska islamiska akademien som ”skall stödja utvecklingen av islamisk kultur och motverka fördomar. Syftet är både att sprida kunskap om islam i det svenska samhället och öka de religiösa kunskaperna hos muslimerna i Sverige”.

 Ett annat syfte är att erbjuda fem- eller tiopoängskurser i islam vid svenska högskolor . Bl.a. vill man utbilda socionomer och sjuksköterskor i islamisk etik.

Annonser

Ett svar to “Öppet kravbrev till svenska politiker”

  1. Ny Moské i Rinkeby II « Demokratbloggen Says:

    […] vidare på de krav som de muslimska riksförbunden redan 1999 redogjort för på sin hemsida . Bilaga3 och Bilaga […]

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: