Sveriges affärer med Saudi-Arabien Del 2

Shejk Muhammed al-Amoudi 

 Enligt uppgifter i bl.a. Forbes’ ”The World’s richest people” är Shejk Mohammed Hassan al-Amoudi född 1945 i Weldiya i Etiopien (alltså inte som tidigare uppgivits i Egypten) och uppväxt i Saudiarabien. Hans far var bördig från en känd jemenitisk handelsfamilj, som hade nära förbindelser med både den saudiska kungafamiljen och den kända släkten bin-Ladin.

Al-Amoudis närmaste medarbetare vill inte uppge något om hans privatliv men enligt flera oberoende källor är han gift med sudiska Sofiya Saleh Monasar med vilken han har sju döttrar och en son samt sedan år 2000  även med etiopiskan Eneyesh Asres, som bor i USA. Med henne har han minst ett barn. Al-Amoudi pendlar mellan olika bostäder i London, Jeddah och Addis Abeba.

Enligt Forbes drev efterlevande till offren i WTC-attacken under 2000-talet ett omfattande åtal mot honom som misstänkt för att ha bidragit till i finansieringen av terrorrattacken. Genom en talesman har al-Amoudi kategoriskt förnekat all inblandning i terrorism. Forbes skriver också att al-Amoudi är den störste utländske investeraren i såväl Sverige som i hemlandet Etiopien.  Han har under 2000-talet också utökat sina afrikanska investeringar genom Africa Infrastructure Fund, AIG.

En märklig historia

 Den 10 december 1994 skrev SvD och dagen därpå Göteborgs-Posten en notis om att tre män dömts för människorov i Stockholms tingsrätt, mål B 7468-94. Männen var eritreaner men svenska medborgare och bosatta i Sverige.  Två var bröder och heter Michael och Medhanie Bereketeab. Den tredje eritreanen heter Mikael Tesfai. Männen dömdes till åtta respektive sex års fängelse. Tesfai dömdes inte till utvisning trots att han inte var svensk medborgare.

En av målsägarna var al-Amoudi, som sade sig vara i Stockholm i affärer tillsammans med en saudisk diplomat stationerad i Addis Abeba Mohammed al-Fahran. Bereketeab uppgav att han fått i uppdrag att skaffa fram ”ett kg rött kvicksilver” för 38 miljoner dollar åt al-Amoudi, som denne sagt sig behöva för ”religiösa ändamål.”

 När Bereketeab fått klart för sig att al-Amoudi ämnade använda det ”röda kvicksilvret” för framställning av kärnvapen och fått information om att denne tillhörde en fundamentalistisk terroristgrupp(Bin Ladin var aktuell redan 1994 bl.a. efter den första terrorattacken mot WTC 1993) beslöt han att locka al-Amoudi till Stockholm och utsätta honom för utpressning.

Al-Amoudi och al-Fahran lockades till en lägenhet i Solna, där de låstes in och utsattes för misshandel i fem dygn. De tvingades kontakta al-Amoudis släktingar i Saudiarabien för att få fram den begärda lösensumman på 10 miljoner dollar.  Släktingarna kontaktade saudiska ambassaden i Stockholm som i sin tur larmade förre ÖB Bengt Gustafsson som fick polisen att spåra kidnapparna i Solna, varefter saudierna frigavs.

I domen konstaterades att ”rött kvicksilver” sannolikt inte existerar. Ändå beslagtog polisen ett fax från al-Amoudis företag till Michael Bereketeab där ”rött kvicksilver” beställdes, vilket al-Amoudi förnekade.

Rätten nöjde sig med att intervjua al-Amodui på telefon från Jeddah. Den saudiske diplomaten förhördes inte alls i tingsrätten och fick till skillnad från al-Amoudi inte något skadestånd för frihetsberövandet. Al-Amoudi fick drygt 200 000 kr.  Media teg av någon anledning i stort sett om detta sensationella kidnappingsdrama.

Fler märkligare historier

 I nästan tio hade al-Amoudi tillsammans med ABV VD Sune Brasar slitit för att ro hem det gigantiska bergrumsprojektet till Sverige. Efter ett två timmar långt möte mellan Olof Palme och kung Fadh den 12 februari 1984 i dennes sommarresidens utanför Cannes, då den svenska regeringen gick i god för de båda byggföretagen Skanska och ABV, var kontraktet i hamn och de båda företagen skulle få dela på 100 miljarder kr.

Samma dag han mördades lär Palme ha skrivit ett rekommendationsbrev till kung Fadh, där han åter lovordade ABV:s kompetens. Sune Brasar själv skrev så småningom under kontraktet på plats i Jeddah. Men sedan fick ABV:s och Skanskas styrelser kalla fötter och började oroa sig för att saudierna kanske inte kunde betala. 

Det beslöts att man skulle hoppa av projektet. För att undvika en skadeståndsprocess fick Sune Brasar, som då slutat som VD för ABV, i uppdrag att sälja kontraktet till saudierna. ”Jag ringde direkt till Mohammed (al-Amoudi) och frågade om han kände någon som var

intresserad. Några veckor senare träffades vi och gjorde upp affären.

Därmed hade de båda byggjättarna skänkt bort världens största byggprojekt för 175 miljoner kr till sin tidigare medarbetare Mohammed Hassan al-Amoudi. Palmes charmoffensiv på Rivieran hade varit avgörande för al-Amoudis framtid som i och med detta kontrakt gjorde sitt livs klipp – ett bygguppdrag värt motsvarande 100 miljarder kr.

I samband med att den borgerliga regeringen 1993  beslöt att det statsägda OK Petroleum skulle säljas stod köparna i kö. Längst hade diskussionerna med mångmiljardären Khalid bin Mahfouz gått, men sedan denne dragits in i finansskandalen kring den brittiska banken BCCI var han inte längre tänkbar som köpare.

Då dök al-Mahoudi åter upp och AP-fondchefen Carl-Johan Åberg var eld och lågor: ” I samband med bergrumsaffären jobbade jag som statssekreterare åt Palme och hade då på nära håll imponerats av Mohammeds arbete”. I mars 1994 skrevs köpekontraktet på nära sex miljarder kr.

Al-Amoudi är sedan den 17 mars 2005 styrelseordförande i Preem. Preem stod då inför en viktig investering på 3,5 miljarder kr i raffinaderiet i Lysekil, som snabbt blev den vinstrikaste delen av al-Amoudis imperium. Preemraaf gjorde – enligt SvD Näringsliv den 25 november 2006 – stora vinster på att raffinera tyngre och billigare rysk olja.

En annan entusiast, som ville göra affärer med al-Almoudi, var Johan Staël von Holstein som med al-Amoudi som finansiär ville köpa det förlusttyngda mediebolaget Modern Times Group, MTG av Jan Stenbeck.  Men den gången var al-Amoudi inte intresserad.

 Al-Amoudi river Folkan

Det al-Almoudiägda fastighetsbolaget Peab, som äger fastigheten med den anrika teatern,  beslöt att huset skulle rivas för ge plats åt ett kontorskomplex med galleria.  Även Peabs vd Mats Paulsson är ansvarig för rivningen.  Frågan är vilka de politiker och ämbetsman är, som godkände rivningen? De har framgångsrikt hållit sig undan.

Svenska företag i Saudiarabien

 Den svenska exporten till Saudiarabien har ökat stadigt.  Varor för 6,6 miljarder kr

exporterades 2005 – en ökning med nära 30 procent jämfört med året innan. Ca 2000 svenska företag är verksamma i Saudiarabien. Ericsson, Alfa Laval, Volvo, Ikea, Hästens sängar och Hennes & Mauritz är några.

Ikea i Saudiarabien ägs av saudiska affärsmän och drivs via ett franchiseavtal i nära samarbete med Ikea koncernen. Tetrapak är ett av de stora svenska företagen i Saudiarabien med egen förpackningsfabrik utanför Jeddah vid Röda havet.  Det saudiska dotterbolaget omsatte 2006 ca 1,6 miljarder kr.

De svenska företagen klagar anonymt över saudiernas dålig betalningsmoral- det kan ta upp till tre år innan en faktura betalas. Arbetsskygga saudier är ett annat känsligt problem liksom irrationella beslutsvägar. (SvD Näringsliv 13 augusti 2006)

Saudisk mission i Sverige 2

 I det första avsnittet om saudisk, dvs. extremislamistisk mission i Sverige skrev jag att en av grundarna av den arabiska friskolan Al-Salamskolan i Örebro. Det skall vara tre av grundarna är saudier.

När radioprogrammet Kaliber 2005 avslöjade att fundamentalistiska krafter finansierar muslimska församlingsbyggen och skolor i Sverige och att ”en sträng tolkning av islam – wahabismen – med starka saudiska intressen köper sig makt och inflytande i Sverige” hävdade Svenska islamiska samfundens ordförande Abd al Haqq Kielan att  ”programmet var vinklat” och detta var ”ett otäckt påhopp på muslimer”. Han påstod också att ”islam inte missionerar muslimer missionerar inte hos icke-muslimer. Missionstanken finns inte hos islam som hos kristendomen”.

 På frågan i Världen Idag den 10 juni 2005 om Kielan var orolig för att extremislamister köper sig inflytande i Sverige svarade han att ”muslimer inte skulle gå med på att ge inflytande mot finansiering.” Att Malmömoskén är byggd med pengar från saudiska bidragsgivare kommenterade inte Kielan.

Alla – utom Kielan – vet att de saudiska sponsorerna inte finansierar församlingar kravlöst utan i gengäld kräver maktpositioner samt att den wahabistiska läran sprids. Så länge saudiska oljepengar finansierar extremism i europeiska skolor och moskéer måste den fascistiska formen av islamisk bekämpas.

Socialdemokraterna skrev avlyssningsavtal med Saudiarabien

 Dåvarande försvarsminister Leni Björklund lovade hjälpa Saudiarabien med signalspaning och skrev avtal om militärt samarbete med kronprins Sultan ibn Abd-al-Azis år 2005. Dessförinnan hade Saudiarabiens vice försvarsminister prins Khaled besökt Sverige.

Samarbetet med en av världens grymmaste diktaturer ledde bl.a. till en KU-anmälan av fp:s Birgitta Ohlsson

Svensk forskare får 60 miljoner av Saudiarabien

 2008 fick professor Bengt Nordén, Chalmers 60 miljoner – eller 12 miljoner årligen i fem år – från Saudiarabien för sin medicinska forskning för att underlätta kirurgiska ingrepp vid hjärtsjukdomar.

Saudiernas enda krav sägs vara att Nordén skall besöka King Abdullah University of Science and Technology en gång varje år och stanna minst tre veckor.  ”Utöver detta har jag fria händer. Men detta är ett perfekt utbyte av erfarenheter och forskning. Vi kan lära oss av varandra” sade Nordén i DN den 14 mars 2008.

Saudiarabien saknar allmän rösträtt och all makt är samlad hos kungafamiljen med 6 000 – 7 000 prinsar.

Avrättningarna ökar kraftigt i Saudiarabien. En rapport från Amnesty International visade för ett par år sedan att fyra gånger så många avrättades 2007 som året innan. Dödsstraffen utdöms ofta efter rättegångar som till största delen är hemliga och där den åtalade varken har tillgång till advokat eller får möjlighet att försvara sig själv. Över hälften av dem som avrättats de senaste 23 åren har varit utlänningar. I maj 2008 halshöggs tre pakistanier för haschsmuggling. På mindre än en vecka avrättades fem pakistanier för narkotikabrott.( TT-AFP, Riyad 2 maj 2008) Tjuvar stympas och kvinnor som misstänks för otrohet stenas.

 Förenade Arabemiraten köper upp Sverige

 Förenade Arabemiraten har genom Abu Dhabi Investment Authority, Adia sedan länge placerat miljarder i svenska aktier och är en av Sockholmsbörsens 50 största ägare med ett aktieinnehav, som 2005 var värt 8,4 miljarder kr. Adias svenska börsportfölj är spridd men Ericsson och Nordea låg 2006 i toppen.

Kuwaits svenska börspapper var 2006 värda 4,8 miljarder kr medan Saudiska riksbankens aktier samma år stannade på 1,8 miljarder kr.

Ägaren till Sturegallerian heter shejk Khalifa Bin Zayed Al Nahyan av Abu Dhabi och är president i Förenade Arabemiraten. Han betalade 4 miljarder kr till Diligentia för Sturegallerian. (Fredric Braconier,  SvD Näringsliv 25 november 2006)

Alliansen ”utbyter militära erfarenheter” med Förenade Arabemiraten

 2007 förhandlade den borgerliga regeringen fram ett avtal om långtgående samarbete i Förenade arabemiraten.  Avtalet omfattar bl.a. såväl export som import av vapen, samarbete mellan ländernas försvarsindustrier både i forskningssyfte och vapenhantering, gemensamma utbildningar och utbyte av militära erfarenheter.

 Landet saknar helt demokrati, politiska partier är inte tillåtna och det finns inga demokratiskt valda institutioner. Yttrande – och mötesfriheten är begränsad. Landets ledning vägrar skriva under ens de mest centrala FN-deklarationerna om mänskliga rättigheter med motiveringen att den muslimska religiösa sharialagen tillgodoser respekten för de mänskliga rättigheterna.

Kvinnor förvägras samma juridiska status som män. Spöstraff utdöms bl.a. för äktenskapsbrott, prostitution samt narkotika- och alkoholbruk. Att konvertera från islam är formellt belagt med dödstraff. Publikationer med kritik av islam är förbjudna. Politiska eller fackliga organisationer och strejker är förbjudna.

Kvinnor får inte gifta sig med icke-muslimska män. Homosexualitet är förbjuden i lag och bestraffas hårt.( Birgitta Ohlsson, DN Debatt 25 januari 2007)

Landet rankades för några år sedan som ”not free” av den amerikanska demokratitankesmedjan Freedom House med betyget 6 på en skala där 7 är sämst.

I den borgerliga regeringens regeringsförklaring 2006 stadgades tydligt ”Sveriges utrikespolitik ska förena engagemanget för internationellt samarbete med en tydlig röst för demokrati och de mänskliga rättigheterna. Ambitionen ska vara klar: Sverige ska bättre bidra till frihet, säkerhet, demokrati, välstånd och hållbar utveckling i världen.” 

Källa: Dagens Industri 20-21 maj 2005

Annonser

5 svar to “Sveriges affärer med Saudi-Arabien Del 2”

 1. Sjuklöver och landsförräderi! « Demokratbloggen Says:

  […] Sveriges affärer med Saudi-Arabien […]

 2. Var beredda på nöd i landet! « Demokratbloggen Says:

  […] respons från de muslimska länderna. Vi får se en nedgång i ekonomin som är rena depressionen när handelsavtalen bryts. (se […]

 3. Landsförräderi « Demokratbloggen Says:

  […] Sveriges affärer med Saudiarabien […]

 4. Militärkupp eller inte? « Demokratbloggaren Says:

  […] ”flyktingar” ska bo i våra bostäder, hur man planerar för Sveriges undergång, hur man gjort omfattande affärer med Saudiarabien och knutit upp Sverige till arabiska intressen, har blivit Sveriges väg mot katastrof; I det […]

 5. Niclas Says:

  Al Almoudi ingår inte i ägarförteckningen av Peab. Korrekt ägarförteckning gällande Peab finns att läsa på webbplatsen peab.se.

  http://www.peab.se/Om-Peab/Finansiell-information/Peabaktien/Agarforteckning/

  Al Almoudi ägde tidigare aktier i Peab, men dessa såldes för längesedan.

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google+-foto

Du kommenterar med ditt Google+-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

w

Ansluter till %s


%d bloggare gillar detta: